Høyre er glad i Moss!

Velkommen til sidene mine. Etter å ha vært gruppeleder for Moss Høyre siden 2003 ble jeg i oktober 2011 valgt til byens ordfører. I tillegg er jeg leder av Østfold Høyre, sentralstyremedlem og første vararepresentant til Stortinget. Alt jeg skriver her på sidene mine står for min personlige regning.

Her kan du lese mer om meg og hva jeg tror på – og hvorfor. Jeg skal formidle mine politiske standpunkter på en klar og tydelig måte og setter pris på tilbakemeldinger fra deg. Etter å ha vært i politikken siden begynnelsen på 90-tallet er jeg blitt en allroundpolitiker, men er kanskje spesielt opptatt av skole og næringspolitikk. Høyre gjorde tidenes valg i Moss med 37,4% oppslutning i 2011. Nå skal vi levere hva vi har lovet. Vi vil satse på mer kunnskap i skolen, ett trygt lokalsamfunn og økt kvalitet i omsorgen. Så vil jeg gå i front for å skape entusiasme i og for Moss. Vi skal gi Mossingene grunn til å være stolte av byen vår!


Moss ruster seg for asylstrømmen

Regjeringen betegner nå situasjonen i det norske asylmottakssystemet som en krise. Antall personer i mottak i Norge har økt fra om lag 13.500 beboere i juli til over 27 000 i november. Situasjonen må løses med et varmt hjerte og en klar hjerne. Les mer »

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Det går bra med Moss.

Hvorfor ønsker opposisjonen i Moss et skifte? Å argumentere for et skifte utelukkende for skiftets skyld blir lettvint. I andre enden må det være et troverdig alternativ, som kan gi Moss en ny og bedre kurs. Les mer »

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Demensomsorgen skal være god i Moss!

La meg starte denne posten med å beklage at pårørende gir uttrykk for å være bekymret over fagligheten ved Orkerød sykehjem. Det skal man slippe å være. Dette er trolig resultat av en diskusjon om situasjonen uten at hele faktagrunnlaget er på plass.

Les mer »

Publisert i Nyheter | 2 kommentarer

Nye Moss er ikke så langt borte som mange frykter

Det har vært flere gode innlegg i Moss Avis som tar for seg utålmodigheten som lever i befolkningen når det gjelder realisering av ny infrastruktur. Det skrives at alt tar lang tid i Moss og at man ikke er enige om veien og visjonen. La meg starte med å si at jeg deler utålmodigheten og engasjementet for den flotte byen og regionen vår, men jeg er nok ikke like enig i beskrivelsen av virkeligheten. Les mer »

Publisert i Nyheter | 1 kommentar

Hvem eier sannheten?

Det er budsjettider også i Moss kommune og avisene er fulle av oppslag og leserbrev fra opposisjonen og tillitsvalgte om hvor ille ting er i Moss – sett med deres øyne. Det er selvfølgelig deres rett å fortelle deres versjon av historien, men jeg er nok veldig ofte uenig. Ser vi på de ulike kvalitetsbarometrene, på KS sine oversikter, på klagesaker og på resultater så ser vi at virkeligheten er en ganske annen. Les mer »

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

La oss fremsnakke mulighetene

Statens vegvesen har nå lagt frem sin konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden og motstanderne mobiliserer stort. Det er dessverre blitt en vane at motstanderne reiser seg når det politikerne i lang tid har jobbet for, og gått til valg på, kan bli realisert. Flere partier har i flere valgkamper jobbet for å bli kvitt fergene og for å få en fast forbindelse over/under fjorden. Aldri har vi vært nærmere å realisere dette enn nå – selv om dette fortsatt ligger svært mange år frem i tid. Les mer »

Publisert i Nyheter | 1 kommentar

Vi må alle forholde oss til virkeligheten!

Det blir litt for enkelt når man bare kan lage sin egen virkelighet og fremme politiske forslag ut i fra det. Alle ansvarlige politikere må forholde seg til den virkeligheten. Partiet Rødt klarte i siste bystyremøte å få Ap til å snu (og det er kun åtte måneder siden vi behandlet dette sist) og støtte et forslag om kommunal tildelingsrett på 10% av boligene i et nytt boligprosjekt i nordre bydel. At enkelte ikke skjønner realiteten aksepterer jeg, men at Ap nå plutselig ikke gjør det lenger synes jeg er beklagelig. Les mer »

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar
  • Tage på Twitter

    Følg meg på twitter her
  • Arkiv: