Høyre er glad i Moss!

Velkommen til sidene mine. Etter å ha vært gruppeleder for Moss Høyre siden 2003 ble jeg i oktober 2011 valgt til byens ordfører. I tillegg er jeg leder av Østfold Høyre, sentralstyremedlem og første vararepresentant til Stortinget. Alt jeg skriver her på sidene mine står for min personlige regning.

Her kan du lese mer om meg og hva jeg tror på – og hvorfor. Jeg skal formidle mine politiske standpunkter på en klar og tydelig måte og setter pris på tilbakemeldinger fra deg. Etter å ha vært i politikken siden begynnelsen på 90-tallet er jeg blitt en allroundpolitiker, men er kanskje spesielt opptatt av skole og næringspolitikk. Høyre gjorde tidenes valg i Moss med 37,4% oppslutning i 2011. Nå skal vi levere hva vi har lovet. Vi vil satse på mer kunnskap i skolen, ett trygt lokalsamfunn og økt kvalitet i omsorgen. Så vil jeg gå i front for å skape entusiasme i og for Moss. Vi skal gi Mossingene grunn til å være stolte av byen vår!


Recommendations on Posting The Application Essay

If you’re an increased school mature, you’re most likely starting to burrow more intensely in the university software program operation.

All sorts of things you’ve conducted right through school helps you be prepared an application that ideal demonstrates your advantages, interests, and goals and objectives. But there is a person a portion of the system that lends on its own towards a extra unique, expressive procedure-the essays. Just about every essay is a way to promote more info on personally, further than just evaluate ratings, GPA, and extracurricular actions.

Right here at buy essay online us, the admissions committee really wants to uncover what you’re excited about and why Hopkins is the right place in order to exist and learn.

So how can you convey that pretty message for the admissions specialist reading your essay? Here are several guidelines for tackling university or college essays, directly from our admissions committee:

 • Resolution the topic being expected in your essay punctual.
 • Blog about your own personal incidents. You can actually discuss a member of family, teacher, educator, etcetera., but bear in mind to include the opinions or suffers from. We want to declare you, not your grandmother.
 • Do not try and incorporate every little thing. Consentrate on one particular issue, not all kinds of things you’ve been associated with for the duration of university. Essays are the ability to elaborate on one thing critical and demonstrate why this in essence means a great deal of in your life.
 • Tell us a product about you we will not arrive at see somewhere else while in the program. Listing extracurricular involvements without the need for presenting new info is a overlooked possibility for exhibit another type of component of your charm. Utilize this spot to speak about a new challenge or to enter a great deal more aspect about a single class or physical activity you’ve previously had a big part in.
 • Be mindful of amazing subject matter problems and most likely controversial stories (politics, religion, warfare, pending/just recently successfully passed rules at get-essay.com). If an view or notion is a vital part of whom you are, don’t be reluctant to publish with regards to it, but ensure that you be polite of either side associated with dilemma. And remember, no matter what your special feedback, your essay really is a experienced report.
 • Publish typically. Make use of voice to display your individuality. Be expressive, but do not effort to dazzle us with all your expression decision (or instruction from a thesaurus).
 • Be you. Your essay can be surprising, if that’s your charm. Howevere, if you don’t contemplate by yourself cheeky, this isn’t the place in order to be.
 • Change and proofread (then proofread once more) your essays with care. Then have someone more, ideally an educator or counselor, modify and proofread them as well. Spellcheck doesn’t catch everything.

Take some determination? Find out more about our Essays That Did wonders web page. Each year our admissions committee selects a small number of essays from accepted young people that basically separated itself. (BONUS: They can reveal why they thinking these essays are exceptional.)check over here

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Det går bra med Moss.

Hvorfor ønsker opposisjonen i Moss et skifte? Å argumentere for et skifte utelukkende for skiftets skyld blir lettvint. I andre enden må det være et troverdig alternativ, som kan gi Moss en ny og bedre kurs. Les mer »

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Kvalitetssikring (KS 1) av fjordkryssingen foreligger

Oslo Economics /Atkins Norge har gjennomført KS1 av fjordkryssingen Moss – Horten. Det er pr i kveld ukjent hva Samferdselsdepartementets kommentarer og videre forslag er, men tilrådningen fra konsulentselskapet virker stort sett fornuftig etter en rask gjennomlesing. Jeg ser at aksjonsgruppa mot fjordkryssing via Jeløy og Mossemarka også er betinget positive. Les mer »

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Demensomsorgen skal være god i Moss!

La meg starte denne posten med å beklage at pårørende gir uttrykk for å være bekymret over fagligheten ved Orkerød sykehjem. Det skal man slippe å være. Dette er trolig resultat av en diskusjon om situasjonen uten at hele faktagrunnlaget er på plass.

Les mer »

Publisert i Nyheter | 2 kommentarer

Nye Moss er ikke så langt borte som mange frykter

Det har vært flere gode innlegg i Moss Avis som tar for seg utålmodigheten som lever i befolkningen når det gjelder realisering av ny infrastruktur. Det skrives at alt tar lang tid i Moss og at man ikke er enige om veien og visjonen. La meg starte med å si at jeg deler utålmodigheten og engasjementet for den flotte byen og regionen vår, men jeg er nok ikke like enig i beskrivelsen av virkeligheten. Les mer »

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

Hvem eier sannheten?

Det er budsjettider også i Moss kommune og avisene er fulle av oppslag og leserbrev fra opposisjonen og tillitsvalgte om hvor ille ting er i Moss – sett med deres øyne. Det er selvfølgelig deres rett å fortelle deres versjon av historien, men jeg er nok veldig ofte uenig. Ser vi på de ulike kvalitetsbarometrene, på KS sine oversikter, på klagesaker og på resultater så ser vi at virkeligheten er en ganske annen. Les mer »

Publisert i Nyheter | Legg igjen en kommentar

La oss fremsnakke mulighetene

Statens vegvesen har nå lagt frem sin konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden og motstanderne mobiliserer stort. Det er dessverre blitt en vane at motstanderne reiser seg når det politikerne i lang tid har jobbet for, og gått til valg på, kan bli realisert. Flere partier har i flere valgkamper jobbet for å bli kvitt fergene og for å få en fast forbindelse over/under fjorden. Aldri har vi vært nærmere å realisere dette enn nå – selv om dette fortsatt ligger svært mange år frem i tid. Les mer »

Publisert i Nyheter | 1 kommentar
 • Tage på Twitter

  Følg meg på twitter her
 • Arkiv: