2016 blir et spennende år for oss alle

Kjære Mossinger, 2015 nærmer seg slutten og et nytt og ubrukt år ligger og venter på oss. Det er et år vi skal bruke på en god måte for å løfte lokalsamfunnet vårt videre opp og frem. Noen av de spennende visjonene til byen ble presentert i vedlegget til Aftenposten og Moss Avis noen uker tilbake. Dette har bidratt til å skape en spennende debatt og ikke minst på å bygge stolthet.

baclofen prices walgreens . cymbalta can you take vicodin and together buy atarax online venta o df lioresal online. makes me sick prostata lioresal 25 mg  RaketterEn ny kommunestyreperiode er godt i gang og Miljøpartiet de Grønne er blitt en del av bystyret og av styringsflertallet. Det vil bringe nye spennende tanker og prioriteringer inn i politikken. the lowest prices for baclofen from online pharmacies and prescription discount cards! before you buy baclofen , compare the best prices on baclofen from   

Det siste året har innbyggerantallet steget vesentlig mer enn de foregående årene. Det er utelukkende positivt, ettersom vi har god dekning på både skoler og barnehager. Vi må tørre å tolke veksten dithen at Moss er et populært sted å etablere seg. Også i forhold til nye arbeidsplasser skjer det mye spennende, særlig hvis vi tenker hele regionen. Kommunen har vært gjennom en omfattende omstilling og opprydding, både hva gjelder økonomi, organisering og systemsetting. Vi har oppnådd å få kontroll med kostnadene, og bringe disse i overensstemmelse med kommunens inntekter. Det gir oss et handlingsrom.  

dec 20, 2014 – shop with us for cheap estrace online medications you need without having to worry about getting a prescription first. we are one of the few 

2015 har vært et utfordrende år både for verden, Norge og Moss. Mennesker fra krigsherjede land har kommet til oss for å søke tilflukt. Jeg er stolte av å se at frivilligheten i Moss er stor og engasjementet ekte. I årets siste bystyremøte vedtok et historisk bredt flertall at vi neste år skal bosette 80 flyktninger. Det er mange, men vi skal ta vårt ansvar og sammen med frivilligheten jobbe for at alle framtidige mossinger opplever å være velkomne. Et spesielt ansvar har vi for de som kommer hit til Moss som enslige mindreårige. Dette er en del av framtidens Moss.

I januar setter Rygge og Moss seg ned rundt forhandlingsbordet for å se om vi klarer å enes om en ny kommune i vår region. Det vil i så fall bli en kommune med rundt 50.000 innbyggere og en kommune som vil være robust på en rekke områder. Jeg skulle gjerne sett at både Våler og Råde ønsket å bli med videre, men det takket de nei til i denne omgang. Så skal jeg garantere at de er velkommen inn i den nye kommunen om de skulle komme på andre tanker i tiden som kommer. Dersom vi politikere klarer å vise hverandre tillitt og respekt og at vi finner gode svar på de vanskelige spørsmålene som kommer opp, er jeg sikker på at vi også klarer å bygge en ny kommune. Den kan stå klar allerede 1. januar 2019. Jeg ønsker oss lykke til! 25 mar 2010 … buy cialis online. free shipping available. worldwide delivery.

Bystyret er opptatt av at kommunen også skal bidra til å skape mest mulig aktivitet i Moss sentrum. Det vil utvilsomt også være sentrum den dagen vi eventuelt klarer å bygge en ny kommune. I 2016 er det mange grep vi tar for å løfte sentrum videre. Det nye Kirketorget åpner til sommeren. Det vil bli en utendørs storstue i sentrum der ulike aktiviteter skal blomstre. Moss kirke vil bli ferdig renovert innvendig og bli en viktig kulturarena. Rundt paviljongen i Kirkeparken skal vi anlegge en kunstisflate som inviterer til skøyteaktivitet på tross av milde vintre. Nye sykkelveier inn til sentrumskjernen vil se dagens lys og vil sammen med omleggingen av Metrobussen bidra til en langt bedre og mer miljøvennlig tilgjengelighet for sentrum. For å koordinere all denne aktiviteten skal kommunen bidra med penger, sammen med handelsstanden og gårdeierne, for å etablere en aktivitetskoordinator som skal ha sentrum som sin arena.

doxycycline monohydrate coupons doxycycline hyclate before hsg doxycycline online

I tillegg til dette skal flere av de store planene vi har vedtatt i 2015 omsettes i konkrete prosjekter. Vi vil se at byggeaktiviteten vil tilta både på Verket og Vingparken for å trekke frem to store områder. De endelige planene for havnen og jernbanen gjennom Moss vil vedtas. Med andre ord vil også det kommende året by på mange spennende muligheter for vår by. Jeg lover at jeg skal bruke mitt lederskap som ordfører til å gripe de mulighetene til det beste for byen og regionen vår! Byens 300-årsjubileum i 2020 skal også settes sentralt på agendaen i året som kommer.

Jeg ønsker dere alle sammen et riktig flott og spennende nytt år!

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalink. Skriv en kommentar eller legg igjen en trackback: Trackback-URL.

Skriv en kommentar

Din epostadresse vil aldri bli publisert eller gitt videre. Obligatoriske felter er merket med *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • Tage på Twitter

    Følg meg på twitter her
  • Arkiv: