Driften av Orkerød er rimeligere enn hva vi selv ville klare

Jeg har ikke for vane å kommentere interpellasjoner som bystyremedlemmer har sendt inn før de besvares i bystyrets møte. Men når Moss Dagblad i dag har en helside med hva jeg opplever som feilaktige påstander må jeg imøtegå dette selv om det er over en uke til bystyrets neste møte.

Overtagelse av Orkerød– Med privatiseringen blir det åtte millioner kroner dyrere å drifte Orkerød sykehjem enn det kommunen selv mente de kunne drive for, tordner Moss Ap. – Vi kan ikke forlange av Norlandia at de skal drive billigere enn det de har lagt inn i anbudsrunden. Det betyr at kommunen faktisk må subsidiere Norlandia med åtte millioner årlig for å kunne ha en forsvarlig drift av sykehjemmet, sier gruppelederen.

Aller først vil jeg gi uttrykk for at konkurranseutsettingen av Orkerød ikke var et tiltak for å spare penger. Det ble gjort for å skape mangfold innen dette tjenesteområdet slik at alle sykehjemmene har noen å sammenligne seg med. Derfor ble også kvalitet vektet høyere enn pris når anbudet ble utlyst. Videre bidrar konkurranseutsetting til forutsigbarhet for kommunen da vi vet hva tilbudet koster til en hver tid. Bare sykefraværet alene er en faktor vi ikke er herre over og som ofte bidrar til uforutsette kostnader vi nå slipper.

Kommunen var selv med i prosessen med å levere inn et tilbud på å drifte sykehjemmet. Anbudet vektet kvalitet og pris, og kvalitet ble vektet høyest, Norlandia sitt tilbud var overlegent på kvalitet og ca 10 millioner rimeligere enn kommunen (det kommunale foretaket) sitt eget tilbud per år.

Ser vi på budsjettene for de siste årene så ser vi at de har ligget lavere enn hva Norlandia Care nå mottar pr år. Men om vi ser på regnskapene og hva vi faktisk har brukt av penger på å drifte sykehjemmet, så ser vi at det ligger høyere enn hva vi nå skal betale pr år.

Da kan man gjerne påstå at driften av sykehjemmet har vært budsjettert for lavt over tid, men nå er det kostanden vi skal evaluere driften ut i fra. Og bystyret er ikke nede på virksomhetsnivå når vi behandler kommunens budsjett hvert år.

buy estrace online, estrace 2mg tablets price , estradiol 2mg price .

can i get prednisone in china, generic deltasone online, buy prednisone 40 online 20 in north dakota (nd); deltasone in canada; prednisone from spain Det ubestridte poenget er at Norlandia Care vant klart på beskrevet kvalitet og pris. Dersom Orkerød Sykehjem hadde klart å drifte til budsjett burde foretaket levert et anbud i tråd med de budsjettene de visste de hadde fremover. Det gjorde de ikke.

propecia discount buy propecia
buy prednisone Online >> HIGH QUALITY, Generic Prednisone without prescription. Cheap Prednisone from TOP pharmacies, Order with Credit cards, Worldwide Shipping. buy prednisone canada inactive ingredients in generic fluoxetine buy fluoxetine online no prescription purchase fluoxetine online cheapest fluoxetine generic prozac fluoxetine cheap  buy prednisone australia buy prednisone prednisone generic or brand buy prednisone from canada buy prednisone
Jan 3, 2015 – Western pharmacy generic generic estrace tablets. USA Online Pharmacy, FDA Approved Drugs, Compare prescription drug prices – generic 

top quality medications. prednisone generic equivalent . free delivery, how to buy prednisone.

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalink. Skriv en kommentar eller legg igjen en trackback: Trackback-URL.

Skriv en kommentar

Din epostadresse vil aldri bli publisert eller gitt videre. Obligatoriske felter er merket med *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • Tage på Twitter

    Følg meg på twitter her
  • Arkiv: