En ny bydel vil løfte oss mot vår felles visjon

Jeg er beskyldt for å ikke ha integritet og for at jeg vil presse frem raske uoverveide beslutninger. Det er saken om planprogrammet for havneområdet som er årsaken. Det er påstander jeg vil svare på. Jeg synes også det er på sin plass å minne om at jeg som ordfører ikke løper rundt og forfekter mitt personlige syn. Frem til en sak er besluttet taler jeg Høyres sak og etter en beslutning er det bystyrets vedtak som er førende for mine uttalelser.

6 days ago – cvs pharmacy – online pharmacy – fluoxetine medication weight gain: and fluoxetine hcl capsules, buy cheap prescription drugs , discount. fucidin reviews Moss havnBystyremøte som fant sted på mandag ble varslet 20. juni, dvs nesten to måneder i forkant. Samtidig ble alle partiene invitert til å sende inn problemstillinger de ønsket belyst innen 11. august. Dette fordi vi ønsket at de orienteringene som ble gitt i bystyret skulle være grundige og inneholde de momentene partiene var opptatt av. Videre ble det gitt tilbud om at kommunens administrasjon kunne komme på partienes gruppemøter. Det gjorde de og det gjorde også aksjonsgruppen mot havneutvidelse. Noen partier fikk til og med to runder med besøk/orienteringer. De to første timene i bystyremøte på mandag ble brukt til orientering og til å svare på spørsmål. Deretter var det lagt inn tid til gruppemøter for å drøfte det som eventuelt var nytt. Det har vel aldri tidligere blitt gitt bredere eller bedre mulighet til å avklare uklarheter underveis. Men det var dessverre ikke nok for alle.

Så er det slik at sakene i de fleste tilfeller er innom et utvalg eller styre på vei til bystyret. Det er alltid slik at enten ordfører, fagutvalg eller foretakene våre (gjennom sine politisk valgte styrer) innstiller ovenfor bystyret. I mandagens møte lå det en innstilling fra ordføreren (som var identisk med den rådmannen la frem for MTS i juni), en fra havnestyret og en fra styret i eiendomsselskapet. Det betyr at partiene har vært inne i de ulike prosessene i forholdsvis lang tid.

At jeg ikke har vist noe ønske om å møte motstanderne er i beste fall en uttalelse basert på uvitenhet. Jeg har hatt møter med en av frontfigurene på mitt kontor, jeg har deltatt aktivt i gruppemøte hvor aksjonsgruppen var tilstede og jeg hadde en lang samtale med flere fra aksjonsgruppen når jeg mottok underskriftskampanjen sist uke. Det siste er godt dokumentert på TV.

buy baclofen no prescription buy cheap baclofen baclofen cheap buy baclofen lioresal cheap order baclofen online buy generic phenergan online phenergan online canada phenergan online buy lioresal 10mg buy baclofen without  Jeg benytter også anledningen til å minne om hva saken om planprogram for havneområdet handler om og hvorfor det haster å få den behandlet. Dette er en mulighetsstudie for hvordan vi på en best mulig måte kan utnytte inntil 100 nye mål med landareal til byutvikling der jernbanestasjon, fergeterminal, en ny bydel og en oppgradert havn kan leve best side om side. Planprogrammet vil legge premissene for hva som skal utredes i det videre planarbeidet for å sikre tilstrekkelig kunnskap før en reguleringsplan eventuelt vedtas en gang i 2015. Det er ikke et tema om havnen skal legges ned. Og det mange kaller byens indrefilet fremstår som alt annet enn det i dag. Nå har vi muligheten til sammen å gjøre noe med dette. Og de gratis steinmassene vi er avhengige av for å få dette til er tilgjengelige i nær fremtid. estradiol level 74 estradiol 1mg tablets reviews generic estrace vag cream buy generic cream 17 alpha ethinyl estradiol solubility buy estradiol valerate online 

Men jeg har full respekt for at alle ikke føler seg beredt til å trekke en konklusjon nå og derfor vil jeg bidra til at vi i tiden som kommer får den informasjonen som trengs opp på bordet. Det aller verste er å utsette viktige saker i lang tid og ikke være i stand til å fatte endelige vedtak. Det skaper uforutsigbarhet for alle.

Trond Marthinsen trekker i sitt innlegg også frem sakene om høyspent på Kambo og plassering av jernbanestasjonen som andre eksempler på at undertegnede ikke er i takt med befolkningen. Jeg må da minne om at i begge disse sakene har godt over 30 av bystyret 39 medlemmer stått samlet og jeg er således ikke alene om å ta feil – etter Marthinsens syn.

Både jeg, Moss Høyre og bystyret er opptatt av å leve opp til visjonen “Mest attraktiv ved Oslofjorden”. Så kan det være ulike veier frem dit, men for egen del er jeg opptatt av at det skal være et sted der det er trygt å bo, der det tilbys god utdanning, der rekreasjonsmulighetene ligger rett utenfor døren og der det finnes kortreiste arbeidsplasser. Derfor har jeg også troen på en ny og spennende, moderne knutepunktsbydel i et område som i dag fremstår som alt annet en attraktivt.

Purchase Discount Medication! Prednisone Tablets 5 Mg Price . Fastest Shipping, buy prednisone Online Now.
Buy viagra online – 100% Satisfaction Guaranteed! The Best Quality Generic Viagra. Approved by FDA Viagra (No Prescriptions Needed). High quality Viagra. only here you can order zoloft online without prescription easily with a big discount! fda approved this website and guarantee high quality and safety – order 
Taking Baclofen While Fasting Baclofen Online No Prescription Overnight Order Baclofen From Canada Baclofen 60 10 mg Buy In Usa generic baclofen 90 pills

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalink. Skriv en kommentar eller legg igjen en trackback: Trackback-URL.

Skriv en kommentar

Din epostadresse vil aldri bli publisert eller gitt videre. Obligatoriske felter er merket med *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • Tage på Twitter

    Følg meg på twitter her
  • Arkiv: