Fremtiden kommer og Moss må være med

Debatten om utviklingen i og rundt Moss havn pågår for fullt for tiden. Den viser et engasjement i deler av befolkningen vi skal vite å sette pris på. Mye av debatten tar imidlertid utgangspunkt i argumenter som nødvendigvis ikke er helt korrekt. Flere kritiske røster sier at denne prosessen går for fort frem og ber politikerne om å utsette avgjørelsen knyttet til den nye områdereguleringen.

Moss havnBystyret sa første gang i februar 2013 ja til at det kunne startes en prosess med områderegulering. Fagutvalget startet opp dette arbeidet i november samme år. Ett år senere i november 2014 vedtok bystyret planprogrammet som har ligger til grunn for det senere arbeidet. I november 2015 la fagutvalget områdereguleringen ut på høring. Innen fristen 15. februar i år kom det 30 høringsinnspill. Områdereguleringen ble lagt ut på ny høring i april og innen fristen nå i juni kom den inn 11 høringsinnspill. Dette sier meg at det har vært brukt god tid på denne prosessen. Det er sikret god forankring hos politikerne og alle interessenter har hatt god mulighet til å uttale seg. Faktagrunnlaget som ligger på bordet gjennom flere hundre sider med utredninger og rapporter bør også være et godt grunnlag for å kunne konkludere. Og mange av de som ber oss utsette saken har jo konkludert – men da i mot.

I tillegg til en lang og omfattende prosess knyttet til områdereguleringen må vi heller ikke glemme prosessen som lå til grunn for den vedtatte sentrumsplanen. Her ble de overordnede føringene gitt fra et enstemmig bystyre. Der la bystyret til grunn at fergeterminalen flyttes mot sør/øst og at jernbanestasjonen kommer litt syd for dagens stasjon. Begge planene frigir havnearealer i nord slik at vi kan realisere en god by- og knutepunktutvikling.

Områdereguleringen er en grovmasket regulering og det kreves videre detaljregulering før tiltak kan iverksettes. Gjennom det detaljreguleringsarbeidet vil Moss havn jobbe med ulike alternativer sett opp mot marked, trender, teknologiutvikling og økonomi. Dette vil være viktig input før de endelige valgene etterhvert tas.

Områdereguleringen gir ytre rammer og muligheter og sier at arealet til Moss havn reduseres fra 110 til 100 dekar. Dette skyldes at det settes av arealer til ny fergeterminal og at det må avgis 50 dekar til naboene rundt. Derfor er jeg glad for at de fleste nå har sluttet å omtale dette som en ny stor havn. En utfylling på 85 dekar vil således i stor grad komme jernbanen og by- og knutepunktutviklingen til gode.

Vi ser at alle offentlige myndigheter som nå har uttalt seg til områdereguleringen er positive. Vi vet også at Moss havn er omtalt som en viktig stamnetthavn både i den gjeldende Nasjonale transportplan og i NTPen som etatene nå har lagt frem.

Saken om tildekking av inntil 400 dekar på havbunnen er en adskilt sak fra områdereguleringen. Godkjenningen her er det gitt tillatelse til en tid tilbake. Når det er sagt så vet jeg at havna nå jobber med å redusere denne tildekkingen til et minimum i forhold til hvilken størrelse det blir på det nye landarealet. I dag er havnas utgangspunkt at de kun skal tildekke i underkant av halvparten av det godkjente arealet. Så er det beklagelig at vi har tatt i mot masser som inneholdt plastfiber. Så fort vi ble klar over dette i begynnelsen av april avsluttet vi avtalen med Oslo vann og avløp. De massene som man fortsatt har en avtale på å ta i mot fra Follotunnelen vet vi inneholder sprengtråd. Jeg er veldig tydelig på at Moss havn må få på plass rutiner som fanger opp dette før de starter opp igjen en gang etter 15. september!

Med bakgrunn i denne kunnskapen mener jeg politikerne er satt i stand til å treffe en kvalitativ god beslutning knyttet til områdereguleringen når bystyret behandler saken 20. juni. Samtidig er jeg veldig sikker på at vi i årene som kommer skal ha mange gode debatter om hvordan denne planen skal omsettes i utformingen av fremtidens nye bydel rundt den nye flotte jernbanestasjonen.

Områdereguleringen sikrer muligheten for å utvikle en kompakt, effektiv og miljøvennlig havn med jernbanetilknytning som betjener det lokale og regionale næringslivet. En god havn er av avgjørende betydning for næringslivet fra Wärtsile til store logistikkbedrifter som Unil i Våler. Og en god havn er den viktigste faktoren for at nye bedrifter ser på Mosseregionen som et godt sted å etablere seg.

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalink. Skriv en kommentar eller legg igjen en trackback: Trackback-URL.

6 Kommentarer

 1. Tommy Kristiansen
  Publisert juni 13, 2016 kl. 9:45 am | Permalink

  Hei,

  Mye her er helt greit og noe utfylling til realisering av ny bydel osv ville kanskje flere ha sagt ja til. Utfordringen med Moss havn, eller rettere sagt containerhavnen, er trafikk, støy og volumet dere ønsker på jernbane må i bestefall bli kjørt ut på natten. Det skal fylles ut 200m ut i bukta, med økt fergetrafikk(som må være der inntil videre ok det er fint) og conteinerskip vil vi få et skipsleie mye nærmere Jeløya og hele bukta som rekreasjonsområdet er ødelagt. Dette samtidig som at Borg havn utvider og Borg havn ligger relativt usjenert til.

  Dere vil at Moss Havn skal være den foretrukne havnen i regionen, det tror jeg er vanskelig å kombinere med at det skal forbli den foretrukne byen i fremtiden. Dette vil kvele Moss som den perlen det kan være og som det har mulighet til å bli.

  Deres visjon burde å gjøre Moss til den foretrukne byen utenfor Oslo på denne aksen for arbeidsplasser, kompetanse og rekreasjon. Nærheten til sjøen og rekreasjonsmulighetene er blant de øverste grunne til at folk flytter til Moss. Pendlere fra Fredrikstad, Sarpsborg og Halden skulle gått av toget i Moss, og det skulle faktisk vært mulig å fått pendlere fra Oslo og til Moss. Det er dette det burde tilrettelegges for ved den nyestasjonen med kompetansebedrifter, rekreasjon og service næring.

  Noe bulk gods må vi ta i mot, men få containere ut av byen.

  Det er nå dere har muligheten.

  Hilsen skuffet innflytter.

 2. Publisert juni 13, 2016 kl. 11:59 am | Permalink

  Nå er jo tanken å få til et spennende knutepunkt rundt stasjonen når havnen flyttes lenger mot sør. Her kan vi oppnå akkurat det du etterspør. Uten en utfylling og flytting av havna vil området ligge om i dag – og det er vel ingen fryd for øyet? Hva gjelder containere så ønsker man jo å få til en «dryport», helst med bane, som gjør at containerne ikke blir stående på havna, men flyttes så raskt som mulig.

  Hvis du har flyttet til havnebyen Moss uten å vite om havnen så er du jo blitt litt lurt ;-)

  Mvh Tage

 3. Tommy Kristiansen
  Publisert juni 13, 2016 kl. 12:38 pm | Permalink

  Strengttalt så har jeg flyttet til en by som er under en stor omstilling, hvor det skal tas mange valg for hvordan Moss skal være i fremtiden. Til opplysning så er det mange «havnebyer» som har flyttet havnen ut av sentrum, jeg vil tro dette er fordi at de ser de tjener på dette i det lange løp ;-)

  At en fabrikk som ga moss en distinkt lukt gikk dukken, at tiden til Oslo med tog reduseres, muligheten rundt en ny stasjon, rekreasjonsområdet i bukta som nå skal ødelegges og det at det forhåpentligvis kommer mange gode endringer til Moss var en av grunnen jeg håpet at jeg ville trives her i fremtiden.

  Stasjonsvalget er tatt og det gir føringer på hvor byen skal utvikles. Geografisk så ligger jo stasjonen fint til med tanke på å kunne komme seg med sykel fra Jeløya, Verket , Sentrum, Høgda og for å sikre at eksisterende sentrum ikke dør ut. Så lar vi jernbane være jernbane og noen beslutninger være tatt. Men man kan jo videre diskutere om man burde ha oppsamlingsspor der nede og spor til havnen for containere. Vi burde slippe alt det der i en nyutvikling av området.

  Det skjer også positive planer med Høgda, Verket, Kambo og kommune sammenslåingen. Det tilrettelegges til en enorm vekst i området, og Moss kunne ha blitt foretrukne by og flytte til for mange.

  Dessverre er ikke økt skipstrafikk, økt trafikkgjennom byen, ødeleggelse av et enestående rekreasjons områder for seilere, windsurfere og kitere en av disse positive tingene.

  Eneste utfyllingen som er forsvarlig er for å utvikle byen samtidig som det tar vare på bukta som et rekreasjons område. Det er dessverre ikke sammenfallende med containerhavn. Samtidig som vi vet at r19, med fergeleiet mest sannsynlig vil gå ned til samme område i mange tiår fremover.

  Jeg ser jo av skissene at det er også rom for noe utvikling kunnskaps bedrifter osv rundt nytt stasjonsområde, men det kunne vært så mye mer. Så dere har jo ikke «glemt» det, men det er dessverre mye annet dere har set dere blinde på.

  I bestefall så kan jo man håpe at det er spill for å erverve seg mere landeområde, som ikke blir benyttet til containerhavn når man ser lønnsomheten i det og festen skal betales. Da blir det i hvertfall redusert skipstrafikk i bukta og det kan benyttes til noe rekreasjon.

 4. Egil Jegleim
  Publisert juni 13, 2016 kl. 12:52 pm | Permalink

  Har en videreutviklet Moss fjordby behov for en containerhavn i sentrum?
  Tåler trafikksystemet i Moss merbelastningen men containere, selv med en ny Rv 19 i tunnel.
  Containerhavnen er stygg og skjemmende for byen i dag. Blir den noe penere av å flytte lengre ut i Værla?
  Hvorfor kan ikke kommunen avvente ny plan for all havnevirksomhet i Oslofjorden?
  Har kommunen allerede skrevet kontrakt med Rom Eiendom som medfører flytting og utfylling av havna?
  Hva vil Moss tape på å overlate containerhavn til Borg og Sjursøya og heller erstatte arealer med ny virksomhet?
  Jeg har vært i mot den skjemmende containerhavnen i mange år. Den bør derfor etter mitt skjønn nedlegges og heller gi rom for ny, interessant bebyggelse og næringsvirksomhet uten å fylle ut noe mer masse sydover som vil ødelegge Værla!

 5. Publisert juni 13, 2016 kl. 12:55 pm | Permalink

  Når jeg leser hva du skriver Tommy så er vi nok enig i det aller meste. Jeg har i tillegg tro på en havn tilpasset vårt regionale behov.

 6. Publisert juni 13, 2016 kl. 12:57 pm | Permalink

  At vi skal ha havn er noe nesten alle partiene er enige om Egil, så det er ikke noe vi diskuterer nå. Og målet er å få containerne raskt ut – helst på tog! Moss havn er med i NTP som viktig og det legger også grunnlaget for andre overordnede planer. Det er ikke skrevet avtaler med noen ift å binde oss til aktører eller enkeltprosjekter – utover at havna har fått godkjenning til tildekking av havbunnen.

  Mvh Tage

Skriv en kommentar

Din epostadresse vil aldri bli publisert eller gitt videre. Obligatoriske felter er merket med *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 • Tage på Twitter

  Følg meg på twitter her
 • Arkiv: