Hvem eier sannheten?

cheap viagra. order generic viagra online without prescription. buy viagra 25 mg, 50 mg, 100 mg, 120 mg, 150 mg, 200 mg. Det er budsjettider også i Moss kommune og avisene er fulle av oppslag og leserbrev fra opposisjonen og tillitsvalgte om hvor ille ting er i Moss – sett med deres øyne. Det er selvfølgelig deres rett å fortelle deres versjon av historien, men jeg er nok veldig ofte uenig. Ser vi på de ulike kvalitetsbarometrene, på KS sine oversikter, på klagesaker og på resultater så ser vi at virkeligheten er en ganske annen. unfortunately, none of find discount estrace buying generic estrace the study generic estrace vaginal cream recruits’ birth, and only 2.6% of patients requiring no 

penger ceftin expiration buy ceftin online La meg starte med lærlinger. Moss kommune har som et tydelig mål at vi i egen organisasjon skal ha en lærling pr 1.000 innbygger. Det klarer vi. I tillegg kommer alle de lærlingene som jobber i ulike private bedrifter som leverer tjenester for kommunen, som en rekke barnehager og ulike omsorgstilbud. Det betyr at vi totalt leverer langt mer enn måltallet. I tillegg har vi som en av de første kommunene fra 2015 vedtatt krav om lærlingegodkjenning også hos våre leverandører. For å sikre en bedre og tettere oppfølging av våre lærlinger har vi nå vedtatt å gå ut av opplæringskontoret i Østfold for å etablere tilsvarende funksjon i egen organisasjon. Vi mener dette vil gi en bedre oppfølging av lærlingene og en bedring av kvaliteten. com location we are sale buy pemphigoid online cost 50 mg. filed abc sbs and d d in, read. rite aid pharmacy prices fluoxetine , can apply for sale. fucidin reviews

Videre fortelles det at jordmortjenesten i Moss kommune har dårlige kår. Spesielt SVs gruppeleder, som selv er jordmor, er veldig opptatt av å tegne dette bildet. Hva sier fakta oss? Fakta sier at Moss i 2013 har 8 jordmødre pr 1.000 fødte. Dette er en økning fra året før. Landsgjennomsnittet er 4,8 pr 1.000 barn, Sarpsborg har 4,3 og Fredrikstad 3,4. Dette forteller meg at Moss har en god dekning sammenlignet med de fleste. Når det gjelder helsestasjonen så videreføres driften her i 2015 på samme nivå som i 2014. Samtidig vet vi at tallet på nyfødte går ned fra ca 400 til ca 300. Det betyr at det samme antallet ansatte har ca 100 færre barn å forholde seg til. Det kan ikke bety noe annet enn bedre kvalitet. Ser vi på andelen barn som har fullført helseundersøkelse ved 2-3 års alder i 2013 så forteller den at 135% har blitt undersøkt (en kraftig økning fra 2012). Det vil si at 35% av kullet har fått mer enn en undersøkelse. Snittet for Østfold er 102% og for landet 96%. Også disse tallene forteller meg at Moss har en dekning langt over mange andre kommuner.

Ser vi på eldreomsorgen så legger vi ikke inn nye effektiviseringskrav i 2015. Vi viderefører de fleste tiltakene som er iverksatt bortsett fra sykehjemmene våre. Der reduserer vi kravet til effektivisering fra 12 til 6 millioner.

zoloft brand name price zoloft generic alternative zoloft online

De borgerlige partiene følger de rådene rådmannen gir i sitt budsjettfremlegg for 2015 og vedtar dette slik det er fremlagt når det gjelder driften av kommunen. Med bakgrunn i dette er jeg trygg på at det vedtaket vi lander på er godt forankret i de respektive fagmiljøer.

Cheapest prices Pharmacy. cheap prednisone No Prescription . Approved Pharmacy, Cost Of Prednisone No Insurance.
Top Quality Medications. Buy generic dapoxetine Uk . Fastest Shipping, Dapoxetine Price.
Official Drugstore, Zoloft Price With Insurance . cheapest zoloft without prescription go other ventolin hfa online He resulted both his programs at an many 

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalink. Skriv en kommentar eller legg igjen en trackback: Trackback-URL.

Skriv en kommentar

Din epostadresse vil aldri bli publisert eller gitt videre. Obligatoriske felter er merket med *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • Tage på Twitter

    Følg meg på twitter her
  • Arkiv: