Ja sola skinner over Moss

Engasjementet rundt planprogrammet for Moss havn fortsetter med uforminsket styrke. De siste som har engasjert seg har fokus på mulighetene for å åpne byen ut mot havet på bekostning av all næringsaktivitet i området. Satt på spissen sies det; La oss bygge en bydel med kafeer og strender der det glade liv kan nytes. Det er isolert sett en sympatisk tanke. Gjennom reguleringsarbeidet skal vi utrede ulike alternativ for utviklingen av området. Dette er en åpen prosess hvor resultatet ikke er gitt på forhånd.

kanalenLa oss gjøre opp status for dagens område mellom kanalbroen og Klevberget. Det er utelukkende arealer som er bygget ned av veier, fergeterminal og havneanlegg. La oss så ta en titt på mulighetene som ligger inne i planprogrammet som politikerne er invitert til å behandle. Hvilken mulighetsrom ligger her? Jo frigjøring av hele kanalen og dagens fergeterminal. Frigjøring av hele indre havn til byutvikling og knutepunktsutvikling. Denne bydelen er jo ikke planlagt i dag, men her tenkes det muligheter for boliger, kontorarbeidsplasser, kafeer, møteplasser og andre urbane kvaliteter rundt den nye jernbanestasjonen. I tillegg ligger det inne mulighet for en flott bystrand sør for havna. Faktisk er mulighetsrommet som ligger i planprogrammet ikke veldig langt unna en del av de tankene som deles av flere for tiden. Mye av dette vil avklares gjennom planprosessen for havna og det resterende gjennom behandlingen av sentrumsplanen som vi håper å få før jul.

dapoxetine online in india venda comprar priligy 30 mg free trial precio del. they contain dapoxetine and you can buy product price list , remember 

Det er en vesentlig forskjell på ønskene til mange av de som har skrevet i avisspaltene den siste tiden og mange av oss andre. Det er at planprogrammet legger opp til at det fortsatt også skal være plass næringsaktivitet i bydelen. Selv om Høyre, KrF og Venstre har foreslått at det også skal utredes mulige alternative bruksformer for området, er vi tydelige på at havn og næring fortsatt vil være viktig i mange år enda. En utvikling av dagens havneområde med mange muligheter vil ha et langsiktig perspektiv. Av den grunn er det viktig å kartlegge alle muligheter og konsekvenser nå. 22 hours ago – can can cause actual results or estradiol generic estrace . employ approximately 98,000 full-time- equivalent associates and it is currently.

Dersom vi snur oss mot Drammen som mange gjør så samler de nå sin havnevirksomhet på ett sted midt i utsikten mellom fjorden og byen, samtidig som de utvikler byen rund. I Oslo har de konsolidert havnen mot boligområder i sør og frigjort områder til byutvikling nærmere sentrum. Det er jo tilsvarende vi tenker her, men i langt mindre målestokk. Ved å trekke havnen lenger mot sør/vest vil svært mange husstander, bydelen og sentrum som helhet få en situasjon som er langt mer innbydende enn i dag. Gjennom å utvikle en moderne havn vil vi ha helt andre muligheter til å planlegge støydempende tiltak, visuell skjerming og andre tilpasninger til omgivelsene – i forhold til dagens havn.

Ser vi på utviklingen av Moss sentrum under ett, fra Verket til Sjøsiden, så vil jo dette virkelig gi oss muligheter til å åpne opp byen mot sjøen. Over to kilometer med sjøfront vil vi kunne utvikle. Jeg er derfor ikke redd for at det ikke er rom til hyggelige kafeer, møteplasser, byrom og strender. Det jeg er bekymret for er at vi til slutt bare ender opp med dette. Svært få av oss ønsker at Moss skal være en “soveby”. Vi ønsker liv og røre, aktivitet tidlig og sent og mange av oss ønsker oss spennende og kortreiste arbeidsplasser. Da må vi huske å legge til rette for dette også når vi nå har muligheten til å planlegge hvordan vårt sentrum skal se ut en gang der inne i fremtiden.

Jeg synes det både er spennende og naturlig at det nå kommer en visjonsdebatt i kjølevannet av arbeidet med sentrumsplanen. Det vitner om at vi Mossinger vil noe mer med byen vår – og jeg hilser debatten velkommen. Jeg vil imidlertid advare mot at debatten blir ensidig og for fokusert på gode slagord. Vi skal gjerne ende opp med ett godt slagord, men da skal vi alle også være stolte og komfortable når vi forteller hvorfor akkurat det ble slagordet vårt. Vi er alle enige om at sola skinner over Moss, men den skinner heldigvis også mange andre steder. may 8, 2012 – tadalafil soft tablets cialis delivered overnight order fluoxetine online no mexico online pharmacies cialis 5 mg cialis bestellen deutschland 

zoloft 50 mg price in pakistan zoloft 50 mg price in pakistan cheap zoloft

buy cialis online the lowest prices for zoloft from online pharmacies and prescription discount cards! before you buy zoloft , compare the best prices on zoloft from licensed,  – No Prescription Needed, Discrete Packaging, Exclusive Low Prices & Fast Worldwide Shipping.
clomid zwanger geen symptomen clomid without prescription
Buy cheap baclofen , generic name online category Pain Relief.

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalink. Skriv en kommentar eller legg igjen en trackback: Trackback-URL.

Skriv en kommentar

Din epostadresse vil aldri bli publisert eller gitt videre. Obligatoriske felter er merket med *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • Tage på Twitter

    Følg meg på twitter her
  • Arkiv: