La oss fremsnakke mulighetene

Statens vegvesen har nå lagt frem sin konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden og motstanderne mobiliserer stort. Det er dessverre blitt en vane at motstanderne reiser seg når det politikerne i lang tid har jobbet for, og gått til valg på, kan bli realisert. Flere partier har i flere valgkamper jobbet for å bli kvitt fergene og for å få en fast forbindelse over/under fjorden. Aldri har vi vært nærmere å realisere dette enn nå – selv om dette fortsatt ligger svært mange år frem i tid.

hydroxyzine 25 mg for sleep hydroxyzine pamoate 25 mg uses vistaril 400 mg atarax 25mg for sleep atarax hydroxyzine hcl 10mg ataraxis accounting twin falls… buy atarax online Moss-HortenDet stemmer at jeg har sagt av KVUen var en vinn – vinn situasjon for Moss. Egentlig burde jeg sagt tre ganger vinn. For det første har de aller fleste som har ment at en fast forbindelse er et gode for utviklingen av hele Oslofjordregionen sagt at en kryssing i aksen Horten-Moss vil være det beste. For det andre sier man i KVUen at det legges til grunn at man kan gjennomføre tiltaket uten varige inngrep i landskapet i de store verneområdene. Og for det tredje sier KVUen tydelig at RV19 gjennom Moss må bygges i tunnel under byen på kort sikt. Dette er for meg tre gode nyheter.

dapoxetine alcohol dapoxetine mode of action dapoxetine reviews KVUen konkluderer med at man nå har valgt bort alle de andre traseene og man anbefaler at regjeringen går for å utrede ulike alternativ for kryssing mellom Moss og Horten. Derfor er det for tidlig å diskutere de ulike traseene og lokasjonene nå. Det blir en debatt med alt for mange ukjente faktorer. La oss heller fokusere på de overordnede grepene nå. Det er i dette arbeidet jeg mener vi sammen må fremsnakke de positive mulighetene vi ser. For eksempel vil en tunnel berøre ganske få av oss og det vil trolig også en rørbro eller flytebru gjøre. Det meste av trafikken bør uten store tekniske utfordringer kunne legges ute av syne for oss som bor i Moss. Jeg tror vi alle er opptatt av å ta vare på viktige verdier og områder for byen vår.

best prices for all customers! ordering prednisone online . express delivery, buy prednisone. Sterke krefter på begge sider av Oslofjorden mener en løsning med fast forbindelse er av stor betydning for fremtiden. De vil naturlig nok kjempe for en slik løsning. En “krig” for eller mot forbindelsen vil trolig ikke føre noe godt med seg. Men en felles “krig” for den beste løsningen vil faktisk være mulig å vinne dersom vi holder sammen.

Jeg er opptatt av at alle skal få bli hørt i denne viktige saken for byen vår og vil derfor sørge for at det blir gjennomført et åpent informasjons- og dialogmøte over årsskiftet. Kunnskapen fra det møte kan da bystyret ta med seg inn i sitt møte 23. februar der vi skal avgi vår høringsuttalelse til den fremlagte KVUen.

more info about ` generic for prednisone ` of deltasone, no prescription needed prednisone 20 mg pills, how can i order deltasone or , prednisone price cvs :.

22 Nov 2013 … The less anterior and areas are mid-scalp somehow the buy levitra generic.
viagra online sex activity and physical efficiency to show good and chronic low …
5mg prednisone online No Prescription. Next Day Delivery, Prednisone Uk Buy ., Bad eye prednisolone taste Source prednisolone acetate 1 cost As long as buy

dapoxetine is a new drug that has gained most of the people’s interest and it is used as a treatment for premature buy dapoxetine online fast shipping

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalink. Skriv en kommentar eller legg igjen en trackback: Trackback-URL.

Én kommentar

  1. Ragnhild Marie monse
    Publisert november 25, 2014 kl. 4:02 pm | Permalink

    Forslaget til løsning er strålende, men selvsagt ikke endelig. Her kan alle mosseborgere få mulighet til å påvirke hvilken trasé som skaper god flyt og gir minst problem ved kryssing av Jeløy i tunnel. Tenk på hvor flott byen vår kan bli for kommende generasjoner, uten trafikken til og fra ferjen. Nå må det være positive og kreative tanker som gjelder framover. Stå på, ordfører!

Skriv en kommentar

Din epostadresse vil aldri bli publisert eller gitt videre. Obligatoriske felter er merket med *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • Tage på Twitter

    Følg meg på twitter her
  • Arkiv: