Moss ruster seg for asylstrømmen

Regjeringen betegner nå situasjonen i det norske asylmottakssystemet som en krise. Antall personer i mottak i Norge har økt fra om lag 13.500 beboere i juli til over 27 000 i november. Situasjonen må løses med et varmt hjerte og en klar hjerne.

Asylmottak RådeI forrige uke ble partiene på Stortinget enig om en justering av asyl- og flyktningepolitikken som representerer en strengere praksis. Dette til tross, ventes rekordmange asylsøkere i tiden som kommer. Å gi en asylsøker status som flyktning, og med det grunnlag for opphold og bosetting, krever mye av det det offentlige og samfunnet for øvrig. Det forplikter å ta ansvar for mennesker i nød. Dette ansvaret aksepterer vi. Det er vår plikt å tilby omsorg til mennesker som er forfulgt for sin religiøse tro, etniske tilhørighet, politiske meninger eller lignende.

jan 25, 2009 – game download: click here buy estrace vaginal cream without prescription , 01 opening 02 others 03 funkascape 04 lovefake 05 acidsea

Flyktningstrømmen har for Moss kommunes del først og fremst ført til en utvidelse av antallet mottaksplasser ved det private mottaket «Moss mottak» fra 150 til 180 plasser. Det er i tillegg opprettet et omsorgssenter (asylmottak) for enslige mindreårige asylsøkere under 15 år på 14 plasser. Kapasiteten på Globus (mottaksklassen) er utvidet som en følge av dette. Moss kommune har satt inn ekstra ressurser for å inkludere beboerne på dette mottaket ved å tilby kulturelle opplevelser gjennom Den Kulturelle Velkomstpakka. Dette er en nyetablert ordning som introduserer nyankomne innvandrere og enslige mindreårige asylsøkere til ulike fritids- og kulturtilbud i byen vår.

buy levitra online pharmacy. online drugstore!! buy levitra online pharmacy. I tillegg er det åpnet 138 nye plasser for midlertidig overnatting på Viken hotell for flyktninger som venter på plass i ordinære mottak. Vi vet også at myndighetene er på utkikk etter flere mottaksplasser i regionen vår.

Rådmannen følger situasjonen tett og gjennomfører ukentlig ekstraordinære møter med flyktningsituasjonen og oppfølging av asylmottakene som tema. Kommunen har kartlagt behov for oppfølging ved de tre mottakene og gjennomfører fortløpende møter med det kommunale tjenesteapparatet for å ha oversikt over situasjonen og eventuelle utfordringer. Det ekstra tilskuddet som kommunen får som vertskommune for asylmottak benyttes blant annet til å styrke de tjenestene asylsøkerne har behov for. Moss kommune har for eksempel styrket helsetjenestene mot asylsøkere og mottaksklasser i grunnskolen for å kunne gi et spesialisert tilbud, og for at det ikke skal gå på bekostning av det øvrige tilbudet til innbyggere. Tilbudet ved mottaksklassen Globus vil i stor grad kunne økes i tråd med antall mindreårige som kommer til kommunen. I tillegg planlegges det aktivitetstilbud for de minste barna på det midlertidige mottaket slik at ventetiden skal oppleves noe mindre belastende for dem.

purchase discount medication! dapoxetine new zealand . cheapest rates, buy dapoxetine eu. Flyktningsituasjonen har skapt et større press på kommunene i forhold til behov for bosetting av flyktninger. Kommunene er bedt om å ta i mot flere flykninger enn vanlig for å ta unna køen av mennesker som har fått opphold i Norge og som venter på å få komme i gang med livene sine i våre lokalsamfunn. Enormt mange venter nå i mottak og på midlertidige overnattingsplasser. Den kommunale flyktningetjenesten og boligkontoret har oppfordret kommunens innbyggere til å leie ut leiligheter og hybler til flyktninger for å få fart på den vedtatte bosettingen. Responsen på denne oppfordringen har vært så god at kommunen forhåpentligvis vil komme i mål med årets bosetting.

Moss kommune har så langt klart å ta i mot det økte antall flyktninger på en tilfredsstillende måte – mye på grunn av det enorme lokale engasjementet for å bistå i situasjonen flyktningestrømmen har skapt. Mange frivillige melder seg til å hjelpe. Kommunens flyktningetjeneste og frivilligsentralen får daglig mange henvendelser fra innbyggere som vil bidra. Flyktningetjenesten forsøker å kanalisere engasjementet i retning «integreringsoppdrag»: bidra som leksehjelpere, samtalepartnere, delta i språkkafeen, være flyktningguider, flyktningevenner, faddere på arbeidsplasser, tilby arbeidspraksisplasser til flyktningetjenesten etc. Mye organiseres via Frivilligsentralen som gjør en stor jobb med å koordinere ulike tiltak. Refugees Welcome to Moss har åpnet lokaler der de tar imot klær etter behovsliste til flyktninger.

Ikke siden andre verdenskrig har vi hatt flere mennesker på flukt. Disse ekstraordinære omstendighetene vil kreve mer av oss – også i Moss. Det er når hverdagen kommer den virkelige store dugnaden begynner med å inkludere de nyankomne i vårt lokalsamfunn. Her kan vi alle delta – til beste for alle!

Best Prices For All Customers! Buy prednisone online . Free Delivery, Buy prednisone online buy fluoxetine hcl . viagra usa – propecia finasteride 1mg. .
buy viagra online from an official certified pharmacy, OVERNIGHT Shipping, Exclusive & competitive discount prices, express shipping & discrete packaging.
Apr 28, 2014 – Order Baclofen Online Without Prescription buy baclofen Online – Baclofen doxycycline hyclate price doxycycline gerd buy doxycycline buy baclofen Online Without A Prescription * Baclofen From Mexico 

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalink. Skriv en kommentar eller legg igjen en trackback: Trackback-URL.

Skriv en kommentar

Din epostadresse vil aldri bli publisert eller gitt videre. Obligatoriske felter er merket med *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  • Tage på Twitter

    Følg meg på twitter her
  • Arkiv: