Nye Moss er ikke så langt borte som mange frykter

Det har vært flere gode innlegg i Moss Avis som tar for seg utålmodigheten som lever i befolkningen når det gjelder realisering av ny infrastruktur. Det skrives at alt tar lang tid i Moss og at man ikke er enige om veien og visjonen. La meg starte med å si at jeg deler utålmodigheten og engasjementet for den flotte byen og regionen vår, men jeg er nok ikke like enig i beskrivelsen av virkeligheten.

buy amoxil online from canada drugs, an online canadian pharmacy that offers free amoxil 250mg and/or equivalents, amoxicillin , amoxil, novamoxin. purchase amoxil online buy Amoxicillin generic for amoxil JernbaneBystyret i Moss er faktisk langt mer enig om byutvikling og de store samferdselsgrepene enn man kan tro gjennom å lese media. Veldig ofte er bystyret enstemmig i disse sakene og i de sakene man ikke klarer å samle alle partiene så er det svært ofte kun FrP, Rødt og SV som stemmer avvikende. Det betyr at 32 av bystyrets 39 medlemmer er enige – det vil jeg karakterisere som et robust og forutsigbart flertall. Dette brede flertallet har i 2014 landet flere store prosesser og det vil konkluderes i flere nå i 2015. Vi må heller ikke glemme at de fleste av de store prosessene vi snakker om inkluderer beslutningstagere langt utenfor Moss. Der er vi bare en av mange aktører som skal høres. Staten og deres etater har ansvaret for jernbaneløsningen, RV19-problematikken og fergetrafikken/fergefritt alternativ. Fylkeskommunen har ansvaret for kollektivtrafikken og mange kilometer med fylkesvei inkludert gang-/sykkelveier i tilknytning til disse. Vi må ikke glemme dette når vi ser på de store sammenhengene og alle de prosjektene Moss jobber med som har ulike berøringspunkter inn mot andre myndigheter. buy dapoxetine uk there are always the cheapest offers in our online- drugstore cialis softtabs prescription, viagra or cialis or levitra trial, buy viagra

På tross av dette får vi til mye! 1) Bystyret og fylkeskommunen har vedtatt at vi fra sommeren 2015 skal i gang med METRO-buss i Moss. Det vil bli en positiv revolusjon for alle kollektivreisende. 2) Bystyret har vedtatt en handlingsplan for å bli sykkelby og satt av midler i årene fremover. Vi har også vedtatt en egen sykkelstrategi. 3) Bystyret har i 2014 landet lokaliseringen av den nye jernbanestasjonen og utviklingen av kollektivknutepunktet rundt denne. Jernbaneverket lover byggestart av jernbanen gjennom Moss i 2017/18. 4) Regjeringen har på nyåret godkjent konseptvalgutredningen for hovedveiene i Moss og Rygge. Vi kan da gå videre med planleggingen av RV19 i tunnel og andre ulike tiltak for å bedre fremkommeligheten i Moss. Det uttalte målet er at en RV19-tunnel må bygges samtidig som jernbanetunnelen under byen. 5) Stemningen knyttet til en fergefri fjordkryssing sier at bystyret trolig vil lande på å anbefale en løsning med tunnel fra Horten som kobles på RV19- tunnelen her i Moss og gjennom det skåner viktige naturområder for befolkningen vår. 6) Ser vi plansiden så har bystyret startet opp planlegging av fronten mot fjorden, vi har lagt ut Sentrumsplanen på høring, vi har lagt ut planen for Rosenvinge-området på høring og nå på nyåret kommer planen for Peterson/Verket.

Jeg startet kronikken med å si at jeg deler engasjementet og utålmodigheten for byen vår. Jeg er også enig i at mange prosesser tar lang tid. Men jeg er ikke enig i at det ikke skjer noen ting eller at man politisk ikke er enige om veien mot målet. Tatt i betraktning all interessen for investering i Moss og alle de store prosessene som det er tatt initiativ til, eller som er startet opp, så vil jeg faktisk si at svært mye positivt for vår by er igangsatt. For å koordinere mange av prosessene har vi etablert en samarbeidsavtale om areal- og transportplanlegging. Her er fylkeskommunen, kommunene i regionen, Jernbaneverket og Statens vegvesen medlemmer. Så er det slik at demokrati og involvering betyr at ting tar tid, men det sikrer samtidig forankring og inkluderende prosesser.

Moss sentrum skal styrkes som regionens kommersielle og kulturelle tyngdepunkt med et bredt og variert tilbud av arbeidsplasser, boliger, handel, service, kultur og opplevelser. Byens kontakt med vann og sjø skal forsterkes og byens historiske og kulturelle identitet skal fremheves. La oss jobbe sammen for å realisere dette.

find where to online canadian pharmacy store! buy pfizer zoloft . next day delivery, generic zoloft mg. buy atarax pills online – how to purchase your atarax medication – best on-line drugstores – trustworthy and reliable stores.

Dec 8, 2014 – Is Zoloft Safe For Children With Anxiety , Can You buy zoloft Over The 300 in Australia , the EU and other European countries, but not the US .
Dapoxetine is used as a treatment for premature ejaculation. dapoxetine online Purchase India . Best Prices For All Customers. Cheap Dapoxetine .
Buy baclofen online, Lioresal Costo, Cost Of Baclofen 20 Mg.

Dette innlegget ble publisert i Nyheter. Bokmerk permalink. Skriv en kommentar eller legg igjen en trackback: Trackback-URL.

Én kommentar

 1. Publisert november 30, -0001 kl. 12:00 am | Permalink

  Sometimes only few players are required who can be assembled without disturbing the existing set up.
  Cristiano Ronaldo would return to play for Real Madrid in the Champions League last 16, first-leg
  clash at Schalke 04 on Wednesday (February 26, 2014). The five
  most attractive women soccer players from England at the 2015 World Cup are Toni Duggan, Steph
  Houghton, Lucy Bronze, Katie Chapman, and Claire Rafferty.nn1

Skriv en kommentar

Din epostadresse vil aldri bli publisert eller gitt videre. Obligatoriske felter er merket med *

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 • Tage på Twitter

  Følg meg på twitter her
 • Arkiv: